Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
17°C

NOK

60 lat istnienia Domu Kultury w Namysłowie

Namysłowski Ośrodek Kultury od dnia powstania placówki w 1960 roku do dnia dzisiejszego przeszedł wiele reform, w ciągu 50 lat istnienia zmieniał nazwę pięciokrotnie, lecz nadrzędny cel instytucji przez te wszystkie lata nie uległ zmianie, jest nadal placówką ogólnodostępną działająca na rzecz integracji i rozwoju szeroko pojętej kultury wśród społeczeństwa.

Od początku istnienia placówka zrzesza ludzi, którzy spotykali się, aby wspólnie brać udział w zajęciach pozwalającym oderwać się od codzienności i spędzić wolny czas w przyjemnym gronie, w ciekawy sposób. Z czasem zainteresowania ludzi poszerzyły się, dzięki czemu znacznie wzrosła ilość kół zainteresowań.

Historia Namysłowskiego Ośrodka Kultury

  1. Powiatowy Dom Kultury 1960-1975r.

W powojennych latach w Namysłowie nie było domu kultury, który byłby ogólnodostępny. Przy zakładach pracy istniały jedynie świetlice, które w założeniu miały być ośrodkami życia kulturalnego pracowników. W latach pięćdziesiątych na terenie miasta istniało ich wiele np.:

  • świetlica Spółdzielni Pracy „Namysłowianka” przy ul. Obrońców Pokoju,
  • świetlica PSS „Społem”, która posiadała salę ze sceną w budynku restauracji
  • „Polonia” –  ul. Obr. Pokoju 28,
  • świetlica w „Domu Kolejarza” przy ul. Oławskiej,
  • świetlica Krawieckiej Spółdzielni Pracy przy ul.3 Maja.

W świetlicach odbywały się wszelkie imprezy: akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi, występy teatralne i zespołów estradowych, zabawy taneczne, projekcje filmów itp. W mieście nie istniała jednak placówka koordynująca całokształt życia kulturalnego. Z tego też powodu na wniosek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Namysłowa we wrześniu 1958r. zarząd miasta podjął uchwałę, na mocy, której postanowiono wybudować Dom Kultury. [1][2]

Otwarcie Powiatowego Domu Kultury nastąpiło 1 maja 1960 roku. Budynek jest jednopiętrowy, na parterze znajduje się sala widowiskowa z balkonem na 367 miejsc, a także zaplecze i dwie garderoby. Na piętrze znajdują się biura pracowników i „sala kameralna”. Powierzchnia użytkowa ma wielkość 600 m2. Obiekt położony jest blisko centrum miasta na Placu Powstańców Śląskich 2.

Powiatowy Dom Kultury od początku swojego funkcjonowania miał na celu propagowanie kultury w mieście, co znalazło faktyczne odzwierciedlenie w realizacji zadań. Praca PDK została pozytywnie oceniona przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na sesji poświęconej m.in. podsumowaniu działalności placówek kulturalnych powiatu w 1963 roku. [1]

„(…)Rok 1963 był okresem poprawy działalności placówek kulturalnych powiatu. Wyrażało się to zwiększoną aktywnością rad społecznych oraz większej liczby klubów, pracą klubów opartą na programach ustalonych przez rady, zwiększeniem ilości zespołów artystycznych i przygotowaniu przez nie ambitnych pozycji repertuarowych. Uległa zwiększeniu ilość imprez oświatowych w wiejskich klubach, zanotowano poprawę we współdziałaniu klubów z bibliotekami. Zasadniczym czynnikiem tych pozytywnych zmian było lepsze oddziaływanie na podległe placówki PDK, zarówno jako inspiratora działalności, programowego wzorca i metodycznego ośrodka instruktorskiego, a także bezpośredniego organizatora wielu imprez w terenie. Powiatowy Dom Kultury był w tym okresie inicjatorem wielu akcji i imprez o różnym charakterze. Z ważniejszych wymienić należy przede wszystkim inicjatywę dotyczącą organizacji, począwszy od 1963roku Dni Kultury Ziemi Namysłowskiej- corocznego przeglądu całokształtu osiągnięć pracy kulturalnej w powiecie”. [2]

Dom Kultury prócz przeglądów filmów oświatowych, popularyzowania osiągnięć i piękna naszego regionu, organizował spotkania z aktorami, dziennikarzami, literatami i pracownikami naukowymi. Zakres działalności nie ograniczał się jedynie do tych czynności. Organizowano również różne wystawy, m.in. plastyczne, publicystyczne, które były chętnie oglądane. PDK organizował lub pośredniczył w organizacji imprez artystycznych, np. koncertów zespołów amatorskich, zawodowych zespołów muzycznych, występów profesjonalnych teatrów, do których aranżował także wyjazdy. Ponadto był organizatorem festiwali, konkursów i przeglądów muzycznych, które odbywały się na terenie PDK, min.: Rejonowy Festiwal Piosenki Radzieckiej (od 1962 r.), Rejonowy Festiwal Piosenki Opolszczyzny ( od 1963 r.), Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej ( od 1965 r.), Rejonowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej ( od 1971 r.), Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych ( od 1973 r.) [3]

Zasługą PDK była organizacja lub współorganizacja wielu imprez plenerowych, masowych, kameralnych, a także obchodów świąt państwowych. Do zadań PDK należało wówczas przygotowanie dekoracji sali i programu artystycznego z udziałem zespołów własnych lub z zewnątrz. PDK jedną ze swoich sal przeznaczył na klub, który stał się szczególnie popularny wśród młodzieży spotykającej się tam, aby wspólnie obejrzeć program telewizyjny, przejrzeć prasę, grać w szachy lub brydża. Poza tym odbywały się tam prelekcje, odczyty i wieczorki taneczne. Sala ta była również miejscem pracy dla kilku sekcji, m.in. fotograficznej, filmowej i dramatycznej. Realizując działalność na rzecz społecznego uczestnictwa w kulturze PDK rozwijał różnorodne formy pracy w placówkach wiejskich, współdziałał z organizacjami politycznymi, społecznymi, zakładami pracy popularyzując najcenniejsze wartości kultury narodowej i pobudzając tym samym do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa całego powiatu namysłowskiego.

Źródła:

[1] „ Sprawozdanie Powiatowej Rady Narodowej z roku 1963”, (materiał archiwalny)

[2] Informacje zawarte w „ Sprawozdaniu z działalności PDK w sezonie k-o 1962/63”, s. 2. (materiał archiwalny)     

[3] Kronika nr 1 PDK 1960- 1975 rok, s. 18. (materiał archiwalny)

2. Miejski Dom Kultury 1975-1976r.

W 1975 roku Powiatowy Dom Kultury został przemianowany na Miejski Dom Kultury.

Głównym celem MDK było uczulanie dzieci i młodzieży na piękno estetyczne poprzez dostępne dziedziny artystycznego oddziaływania. Organizowano wtedy różnorodne imprezy:  spotkania, akcje plastyczne i fotograficzne ( także plenerowe), wystawy, spektakle teatralne, warsztaty poetycko-muzyczne. Często odbywały się występy zespołów własnych i z zewnątrz, oraz z udziałem wykonawców zawodowych.

Mimo częstych problemów finansowych MDK kontynuował działalność artystyczną PDK. MDK podjął się realizacji wszystkich imprez, które były organizowane za działalności PDK. A także wytworzył nowe, do których należały wieczory kulturalno-rozrywkowe. W ich skład wchodziły: wieczory literackie, odczyty, itp. Te spotkania był bardzo popularne na terenie Gminy Namysłów i przyciągały wiele osób. MDK także opiekował się placówkami terenowymi. Dzięki spotkaniom szkoleniowym praca w owych placówkach przebiegała sprawniej, co wpływało istotnie na rozwój kulturalno-oświatowy wsi na terenie gminy.

Na przełomie lat 1975-1976 praca MDK była dynamiczna. W upowszechnianiu kultury i sztuki miały swoją role organizowane festiwale, konkursy i przeglądy:

  • Rejonowy Festiwal Piosenki Radzieckiej,
  • Rejonowy Festiwal Piosenki Opolszczyzny,
  • Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej,
  • Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych,

Zaniechano natomiast kontynuowania organizacji  Rejonowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej.

W 1976 roku MDK zorganizował eliminacje do mającego się odbyć po raz pierwszy Konkursu Recytatorskiego, który odtąd został stałą pozycją w kalendarium imprez. MDK nadal obejmował opieką działalność placówek terenowych. Odbywały się spotkania koordynacyjne z pracownikami, które miały charakter szkoleniowy. Prowadzono ponadto konsultacje, poradnictwo zbiorowe i indywidualne. [4] 

Źródła:

[4] Informacje zawarte w „Ocenie działalności MDK za rok k-o 1975-76”, s. 3. (materiał archiwalny)

3. Dom Kultury Miasta i Gminy 1976-1981r.

We wrześniu 1976 roku decyzją Naczelnika Miasta i Gminy na bazie Miejskiego Domu Kultury powstał Dom Kultury Miasta i Gminy w Namysłowie. [5]

Przez cały okres swojej działalności DKMiG organizował obchody różnych świąt państwowych i miejskich. A także uczestniczył i miał wpływ na opracowywanie scenariuszy i repertuaru imprez, także plenerowych, organizowanych przez inne placówki kulturalne. Od 1976r. przy DKMiG działała Poradnia Metodyczna, która opiekowała się placówkami kulturalnymi na terenie gminy. Poza tym propagowała nowatorskie działania w świetlicach i klubach, pomagała w opracowywaniu programów, zestawów repertuarowych, organizowała spotkania instruktażowe i szkolenia. Poradnia metodyczna pomagała także przy prowadzeniu imprez, a mianowicie prowadziła specjalistyczne konsultacje m.in. z zakresu śpiewu i recytacji. [6]

DKMiG przez cały okres swojej działalności zajmował się organizacją obchodów różnych świąt państwowych i miejskich . nadal kontynuował działalność MDK pod względem m organizacji  festiwali. w 1978 roku zaniechano jednak organizacji Rejonowego Festiwalu Piosenki Opolszczyzny z powodu małego zainteresowania .

Źródła:

[5] Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11.06.1976.  (materiał archiwalny)

[6] „Ocena działalności Domu Kultury Miasta i Gminy za rok 1978”, s. 4. (materiał archiwalny)

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 1981-1993r.

W styczniu 1981 roku nastąpiła zmiana nazwy placówki na wniosek Namysłowskiej  Komisji Oświaty i Kultury z dnia 12.12 1980 roku.. Głównym zadaniem M-GOK było koordynowanie działalności w placówkach podległych Wydziałowi Kultury. Rozwijał swą działalność poprzez formy artystyczne i oświatowe, biorąc pod uwagę kierunki takie jak: popularyzację amatorskiego ruchu artystycznego,  poprawę organizacji pracy kulturalnej i oświatowej w placówkach k-o, organizację imprez masowych dla społeczeństwa w wykonaniu zespołów artystycznych własnych i zawodowych, nadzór merytoryczny, pomoc repertuarowa i metodyczną zespołom amatorskim. [7]

Do zadań głównych M-GOK należała także organizacja i promowanie działalności kulturalnej oraz artystycznej na terenie miasta i gminy. Przynajmniej raz w miesiącu odbywały się występy profesjonalnych grup takie jak: koncerty estradowe, przedstawienia teatralne, koncerty filharmonii. Nową imprezą, która weszła na stałe do działalności M-GOK była Namysłowska Wiosna Kulturalna – konkurs dla twórców z każdej dziedziny sztuki. Amatorzy plastycy, fotografowie, muzycy i twórcy ludowi mogli prezentować swój dorobek. Efektem tego działania było umożliwienie amatorom pokazania się szerszej publiczności oraz wymiana doświadczeń twórczych z innymi artystami.

Źródła:

[7] „Sprawozdanie z działalności M-GOK w sezonie k-o 1981/82”,s.1. (materiał archiwalny)

5. Namysłowski Ośrodek Kultury 1993-2010r.

Uchwałą Rady Miejskiej 21 czerwca 1993 roku powołano Namysłowski Ośrodek Kultury, który przejął dotychczasową działalność instytucji i otrzymał wiele dodatkowych zadań. Poprzez upowszechnianie wielu dziedzin kultury i organizowanie poszczególnych imprez w środowisku społeczności lokalnej na terenie Namysłowa, ujawnili swoją obecność działacze i animatorzy kultury. NOK jest otwarty na problemy i propozycje środowiska, podejmuje innowacyjne działania włączając w nie osoby, które wystąpiły z chęcią zmiany i przedstawiły, na czym owa zmiana mogłaby polegać. Dzięki tego typu działaniom wytwarza się więź instytucji z środowiskiem.

Przez wiele lat kształtowały się zwyczaje instytucji, które przyczyniły się do powstania tradycyjnych imprez na terenie Gminy Namysłów. Mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości znają okresy odbywania się imprez i wcześniej dowiadują się o ich szczegółowym programie.

NOK może się pochwalić istniejącymi kołami zainteresowań, dzięki którym uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, tańca oraz udział w wielu imprezach dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje itp. Koła prowadzone przez instruktorów na godzinach zleconych mają wydzielone pomieszczenia w budynku. Natomiast zespoły muzyczne są prowadzone przez instruktora, odbywają się w godzinach otwarcia NOK. Każde koło zainteresowań zostało stworzone  w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Namysłowa i okolic.

Zespoły artystyczne cieszą się dużą popularnością, na wszelki imprezach skupiają wokół siebie dużo młodzieży. Są dobrze znane mieszkańcom miasta i chętnie przez nich oglądane. Co przyczynia się do dalszego ich rozwoju.

Ukazanie przemian dokonanych na przełomie pięćdziesięciu lat istnienia Namysłowskiego Ośrodka Kultury, a także zobrazowanie aktualnej działalności instytucji. NOK dzięki współpracy z lokalną społecznością udowodnił potrzebę swego istnienia w procesie wychowawczym i edukacyjnym młodzieży. Dzięki takim działaniom jak: organizacja występów artystycznych i konkursów, opieka nad kołami zainteresowań, zachęcanie do odkrywania własnych, ukrytych talentów NOK wyłonił i wspomógł wielu zdolnych i utalentowanych młodych duchem artystów. Placówka odgrywa ogromna rolę w stwarzaniu możliwości  spędzania wolnego czasu w sposób efektywny i satysfakcjonujący dla ludzi w szerokim przedziale wiekowym. Pozwala na ich rozwój i samorealizacje bez względu na status społeczny i zasoby materialne.

Wszelkie imprezy organizowane przez  NOK są okazją do spędzenia wolnego czasu w kulturalny sposób, a duże zainteresowanie nimi świadczy o potrzebie ich istnienia. Przez cały okres działalności placówki, pomimo iż przeżywała ona nie jeden kryzys to robiono wszystko, aby przyjęte plany i działania były realizowane. Instytucja we współpracy z różnymi instytucjami i środowiskami widzi możliwość efektywnego oddziaływania na poziom kultury społeczności namysłowskiej, dlatego stara się podtrzymywać „stare” i nawiązywać „nowe” kontakty.

W latach pięćdziesiątych życie kulturalne tętniło w przyzakładowych świetlicach, w których ludzie mieli możliwość spotykać się aby wspólnie spędzać wolny czas na wiele sposobów. Nie było to jednak korzystne, gdyż nie każdy miał dostęp do tego typu placówek, oraz każda z nich funkcjonowała w odrębny, niezależny od siebie sposób. Jednym słowem miastu brakowało instytucji i grupy osób, które mogłyby zająć się koordynowaniem całokształtu życia kulturalnego w mieście oraz ułatwić dostęp do niego każdej zainteresowanej jednostce. Dlatego też zdecydowano wybudować i otworzyć placówkę mającą za zadanie spełniać powyższe założenia.

NOK jest jedyną ogólnodostępną instytucją w mieście, otwartą na pomysły i problemy społeczeństwa, gotową uelastycznić swój plan pracy i czas dla potrzeb ludzi. Pomimo, iż instytucja w trakcie swojego istnienia kilkakrotnie była przemianowywana, co było ściśle związane z ustrojem politycznym, zmianą władzy samorządowej, jej główne założenia i cele pozostały bez zmian. Nadal jest otwarta na potrzeby ludzi i wspiera ich w swoim kulturalnym rozwoju.

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.