Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
słonecznie
24°C

Nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego instruktora

Ocena 0/5

Namysłów, dnia 03.07.2024 r.

DYREKTOR NAMYSŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO
Młodszy instruktor w dziale: Dział Obiektów Muzealnych - Izba Regionalna, ul. Szkolna 3,
 46-100 Namysłów

1.     Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

1) Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego.
2) Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane o kierunku: historia, kulturoznawstwo, turystyka.
3)  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Znajomość podstawowych przepisów z zakresu funkcjonowania instytucji kultury: ustawy o muzeach, ustawy o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
5) Znajomość historii regionu.
6) Umiejętność pracy w systemie MS Windows.
7) Dobra znajomość pakietów biurowych MS Office, (redagowanie tekstów, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne).
8) Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne.
9) Komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji ze zwiedzającymi, uczestnikami prowadzonych zajęć, warsztatów, wystaw, lekcji muzealnych.
10) Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność.
11) Umiejętność pracy z dziećmi.
12) Umiejętność podejmowania  niestandardowych wyzwań w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych.
13) Wysoka motywacja do pracy w Izbie Regionalnej. 
14) Wysoka kultura osobista.

2.     Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):

1) Kurs dla wychowawców kolonii i zimowisk.
2) Doświadczenie w pracy z dziećmi.
3) Uprawnienia pedagogiczne.
4) Prawo jazdy kat. B.
5) samodzielność,
6) odpowiedzialność,
7) dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie działalności badawczej dotyczącej historii miasta,

2. Współpraca z lokalnymi kolekcjonerami i regionalistami,

3. Opracowywanie zbiorów,

4. Współprowadzenie mediów społecznościowych Izby Regionalnej i opracowywanie kolejnych informacji z działalności obiektu,

5. Inicjowanie, opracowanie koncepcji i realizacja wystaw, spotkań, wykładów, zajęć, warsztatów, lekcji muzealnych i innych działań w przestrzeni Izby i poza nią,

6. Współpraca z Działem Kultury w zakresie koncepcji i realizacji zajęć, warsztatów oraz lekcji dla dzieci i młodzieży; koordynacja wspólnych wydarzeń,

7. Uaktualnianie stałej oferty warsztatowej, współpraca i konsultacje z nauczycielami szkół podstawowych i średnich, promocja oferty edukacyjnej Izby Regionalnej  w mediach społecznościowych, przygotowywanie informacji medialnych i prasowych koordynowanych projektów,

8. Inicjowanie i sporządzanie wniosków celem pozyskania dodatkowych środków na organizację wydarzeń,

9. Współpraca w opracowywaniu planów i harmonogramów działań dotyczących pracy Izby Regionalnej oraz sprawozdań z ich realizacji,

10. Udostępnianie zwiedzającym oraz dozorowanie ekspozycji stałej i wystaw czasowych, kompetentne informowanie zwiedzających o działaniach Izby Regionalnej

11. Obsługa imprez wewnętrznych organizowanych przez NOK – imprezy estradowe, festyny, plenery, wystawy i konkursy, oraz obsługa techniczna tych imprez.

12. Wykonywanie prac nie objętych niniejszym zakresem czynności, które  w zależności od potrzeb zaleci Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury 

4.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno–biurowa oraz w razie potrzeb praca w terenie. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca według harmonogramu w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach od 08:00-16:00. Planowane zatrudnienie od dnia 11 lipca 2024 r.  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 1798 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 2/20 Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Namysłowskim Ośrodku Kultury w Namysłowie,  z późn. zm.
 
5.   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jednostka zatrudnia mniej niż 25 etatów i nie jest zobowiązana do opłacania składek na PFON.            

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Namysłowskim Ośrodku Kultury w Namysłowie,
9) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. księgowości.  Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
10) O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko młodszy instruktor ”:

a) osobiście w sekretariacie  Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie, Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów,

b) drogą pocztową na adres: Namysłowski Ośrodek Kultury   w Namysłowie, Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów,

c) w terminie do dnia 10 lipca 2024 r. do godz.12.00. Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: dyrektor@nok-namyslow.pl, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Namysłowskiego Ośrodka Kultury , a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.

Dokumenty, które wpłyną do Namysłowskiego Ośrodka Kultury po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

4.     Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Namysłowskiego Ośrodka Kultury pod adresem https://nok-namyslow.bip.gov.pl/ogloszenia-i przetargi/ogloszenia-i-przetargi-namyslowskiego-osrodka-kultury.html.                

5.     Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.

6.     Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.

7.     W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

Nabór kandydatów na stanowisko młodszy instruktor odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz zarządzenia Nr 13/16 Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska pracowników działalności podstawowej i administracji w Namysłowskim Ośrodku Kultury z póz. zm.

 /-/ Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury 
Krzysztof Kazimierczak

Pliki do pobrania:

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów
Format: jpg, 576.74 kB
Kwestionariusz osobowy dla kandydatów
Format: pdf, 112.6 kB
Oświadczenia
Format: docx, 12.75 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.