Logo NOK
Powróć do: strona główna

Kluby, zespoły

Koła i kluby zainteresowań Namysłowskiego Ośrodka Kultury

1. Namysłowska Orkiestra Dęta
2. Studio Piosenki NOK
3. Zespół teatralny seniorów „RETROspekcja”
4. Zespół „Skowronki Przeczowskie”
5. Zespół wokalny „Namysłowiacy”
6. Klub Twórców Niezależnych „WENA”
7. Zespół „Wstrząsy Wtórne”
8. Koło Plastyczne Seniorów „SORBONA”
9. Zespół Old Friends